2018-05-25 07:59:54

UPISI U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Ljetni rok

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

25.5.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

13.6.2018.

Početak prijava obrazovnih programa

26.6.2018

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2.7.2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

          3.7.- 6.7.2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.6.2018.  

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  Središnjem prijavnom uredu  

25.5.-26.6.2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6.-7.7.2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

12.7.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.7.2018.  

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole ( potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.-19.7.2018.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20.7.2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11.8.2018.

 

 

Jesenski rok

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21.8.2018.  

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23.8.2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu  

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.8.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22.8.2018.  

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23.8.2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24.8.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27.8.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29.8.2018.  

Objava konačnih ljestvica poretka

30.8.2018.  

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

31.8.2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

1.9.2018.

 

 

 

 


Srednja škola Delnice